תחרות לגור ירוק, קרית גת

סוג מבנה: מגורים

צוות תכנון: אדר' יאיר שוורץ, אמליה גליקמן, מאיה אסיף אשכנזי, מיכל ויטל, דבורה לרר, אלון קרוזנברג

תיאור העבודה: מידול אנרגטי למבנה מאופס אנרגיה על ידי אדריכל מיכאל לוי

פרס: מקום 2 בתחרות לגור ירוק, קק"ל

שיתוף:

סגירת תפריט