ניתוח קיר אמיר באזורי אקלים א', ב' ו-ג'

סוג מבנה: מגורים

צוות תכנון: אמיר אבין, גולד הנדסה, חברת אלפקס

תיאור העבודה: מידול אנרגטי לפי ת"י 5282 על ידי אדריכל מיכאל לוי

שיתוף:

סגירת תפריט