מחקר עלויות-תועלות, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

סוג מבנה: משרדים

צוות: כלכלן חגי קוט, אדר' יונתן נתניאן, קרן שווץ, מהנדס רפי אהרוני, אדר' נוף טלי וקסלר, איסי קונונוביץ

תיאור העבודה: מידול אנרגטי לפי ת"י 5282 על ידי אדריכל מיכאל לוי

שיתוף:

סגירת תפריט