תאורה טבעית

תאורה טבעית

תאורה טבעית

תקן Daylight LEED EQc8.1 שואף "להעניק חיבור בין אזורי פנים של המבנה לסביבה החיצונית שלו, תוך הכנסת אור יום ונוף לתוך האזורים המאוכלסים של המבנה". באמצעות הדמיה ממוחשבת (Radiance) אנו בודקים עמידה בדרישות לתקן.

קבלת ניקוד בתאורה טבעית מגדילה את הניקוד בסעיף אנרגיה, בגלל החיסכון בחשמל שנובע משימוש בתאורה טבעית. יתרון נוסף לניקוד הוא הגברת יעילות העובדים, הפחתת מספר ההיעדרויות והטעויות בעבודה, משכורות נמוכות יותר למקומות עבודה מבוקשים ועוד.

עוד נושאים הקשורים לתאורה טבעית: