אופטימיזציה של הדירוג האנרגטי


אופטימיזציה של הדירוג האנרגטי

אופטימיזציה של הדירוג האנרגטי

האנליסטים שלנו ממקסמים את הדירוג האנרגטי תוך שמירה על כדאיות כלכלית.
הדירוג האנרגטי מוגדר על ידי חישוב השיפור באחוזים של צריכת האנרגיה השנתית של הבניין המתוכנן לעומת מבנה ייחוס. הדו"ח תרמי ובדיקה התפקודית לפי ת"י 5282 חלק 1 ו-חלק 2 מדגישה את החשיבות של תכנון אדריכלי, צורה, העמדה בשטח ובידוד תרמי של מעטפת הבניין.

בדיקות וניתוחים פרמטריים סביבתיים נוספים: