איכות אוויר

איכות אוויר

איכות אוויר

נוכחותם של רעלנים שמקורן באספקת האוויר למערכות האוורור המאולצות או במערכת האוורור עצמה עשויה לגרום להופעת מחלות כרוניות חריפות. שמירה על איכות האוויר בבניין חשובה בכל אחד מייעודי הבניין השונים. בבנייני משרדים שמירה על איכות האוויר תניב תפוקת עבודה גבוהה יותר, פחות היעדרויות ושמירה על בריאות העובדים. תקנים 62.1 & ASHRAE 62.2 קובעים דרישות חישוב אוורור טבעי ומאולץ להבטחת איכות אוויר פנים.

עוד נושאים הקשורים איכות אוויר: